Blondub Sexy Sound הרכב של אישה אחת … שמאחורי שם זה מסתתרת משמעות ויצירה נפלאה …

בשנה – שנתיים האחרונות אנו זוכים לפגוש שוב את אותן זמרות עבר, שאז לא ממש זכו להצלחה באותו הרכב שבהן הוציאו את גרונם כסולניות על מנת שמישהו באמת יקשיב להם ויכיר אותן, אותן זמרות חושפות עכשיו פן חדש באישיותן, הן עצמאיות ויודעות בדיוק מה הן אוהבות ולא מפחדות ללכת עם זה עד הסוף.  קחו למשל […]